รายงานการส่งสินค้า

ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 Tikkey Suwan EMS/KERRY(เสื้อยืด) PS27000007852 04 ต.ค. 2561
2 วชิราภรณ์ อุชชิน EMS/KERRY(เสื้อยืด) PS27000004999 25 ก.ย. 2561
3 คุณหญิง EMS/KERRY(เสื้อยืด) PS27000003646 19 ก.ย. 2561
4 ไพบูรณ์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU861860257TH 04 ก.ย. 2561
5 ธีนะพันธ์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU861860040TH 03 ก.ย. 2561
6 บี อุบลลักษณ์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU861859554TH 01 ก.ย. 2561
7 ไพบูรณ์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) 41731 24 ส.ค. 2561
8 wichuda EMS/KERRY(เสื้อยืด) พรกิจขนส่ง ใบเสร็จเล 10 ส.ค. 2561
9 วชิราภรณ์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU747588416TH 08 ต.ค. 2561
10 เสาวรส ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) มารับสินค้าเอง 06 ส.ค. 2561
11 เสาวรส ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) มารับสินค้าเอง 06 ส.ค. 2561
12 พัชธรินทร์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU747592543TH 31 ก.ค. 2561
13 Sawaruj EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU747591891TH 26 ก.ค. 2561
14 สั่งแทน คอวี ตัดสต็อก ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) 18 ก.ค. 2561
15 สั่งแทน คอกลม ตัดสต็อก ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) 18 ก.ค. 2561
16 สั่งแทนร้านอำนาจ ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) 16 ก.ค. 2561
17 Sawaruj EU021472442TH 13 ก.ค. 2561
18 ปรีชาผล ดนตรี EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU021454792TH 05 ก.ค. 2561
19 พิพรรฑวดี ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) 02 มิ.ย. 2561
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจากเราและไม่พลาดการอัพเดทต่างๆ
Engine by shopup.com