รายงานการส่งสินค้า

ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
13 Tikkey Suwan EMS/KERRY(เสื้อยืด) PS27000007852 04 ต.ค. 2561
14 วชิราภรณ์ อุชชิน EMS/KERRY(เสื้อยืด) PS27000004999 25 ก.ย. 2561
15 คุณหญิง EMS/KERRY(เสื้อยืด) PS27000003646 19 ก.ย. 2561
16 ไพบูรณ์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU861860257TH 04 ก.ย. 2561
17 ธีนะพันธ์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU861860040TH 03 ก.ย. 2561
18 บี อุบลลักษณ์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU861859554TH 01 ก.ย. 2561
19 ไพบูรณ์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) 41731 24 ส.ค. 2561
20 wichuda EMS/KERRY(เสื้อยืด) พรกิจขนส่ง ใบเสร็จเล 10 ส.ค. 2561
21 วชิราภรณ์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU747588416TH 08 ต.ค. 2561
22 เสาวรส ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) มารับสินค้าเอง 06 ส.ค. 2561
23 เสาวรส ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) มารับสินค้าเอง 06 ส.ค. 2561
24 พัชธรินทร์ EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU747592543TH 31 ก.ค. 2561
25 Sawaruj EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU747591891TH 26 ก.ค. 2561
26 สั่งแทน คอวี ตัดสต็อก ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) 18 ก.ค. 2561
27 สั่งแทน คอกลม ตัดสต็อก ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) 18 ก.ค. 2561
28 สั่งแทนร้านอำนาจ ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) 16 ก.ค. 2561
29 Sawaruj EU021472442TH 13 ก.ค. 2561
30 ปรีชาผล ดนตรี EMS/KERRY(เสื้อยืด) EU021454792TH 05 ก.ค. 2561
31 พิพรรฑวดี ขนส่งเอกชน(เสื้อยืด) 02 มิ.ย. 2561
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจากเราและไม่พลาดการอัพเดทต่างๆ
Engine by shopup.com